Burgerlijk Wetboek

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
DETAIL PERATURAN

Berikut detail Burgerlijk Wetboek

META KETERANGAN
Judul Burgerlijk Wetboek
SubJudul KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
Jenis Undang-Undang (UU)
Nomor 23
Tahun 1847
Tanggal Penetapan 30 April 1847
Tanggal Pengundangan 30 April 1847
Publikasi staatsblad
Penjelasan NA
POHON PERATURAN
BUKU KEDUA
BARANG
BAB II
BESIT DAN HAK-HAK YANG TIMBUL KARENANYA
Bagian 3
Hak-hak yang Timbul karena Besit
Pasal 551
Tuntutan seperti itu juga boleh diajukan sekalipun besit itu diperoleh dari seseorang yang tidak cakap menurut hukum untuk memindahtangankan barang tersebut.      
  •  

   Diumumkan Dengan Maklumat,
   Tanggal 30 April 1847

   STAATSBLAD TAHUN 1847 NOMOR 23
TAGS
Perdata
SHARE
Facebook Twitter Telegram WhatsApp LinkedIn Mail