Try: LISTMODE

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
BAB IV
PENGGUNAAN LAHAN
Pasal 20
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:     
a. keringanan pajak bumi dan bangunan;     
b. pengembangan infrastruktur Pertanian;     
c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;     
d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;     
e. penyediaan Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya Pertanian;     
f. jaminan penerbitan sertipikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik;     
g. penyediaan bantuan modal atau kredit usaha dan bimbingan atau pendampingan Usaha Budi Daya Pertanian; dan/atau     
h. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.     

Dokumen: