SURAT EDARAN
NOMOR 2/SE/VII/2019
TENTANG
KEWENANGAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DALAM ASPEK KEPEGAWAIAN

4. Penutup
Demikian Surat Edaran ini, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.     

Dokumen: