SURAT EDARAN
NOMOR 2/SE/VII/2019
TENTANG
KEWENANGAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DALAM ASPEK KEPEGAWAIAN

3. lsi Surat Edaran     
 
b. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:     
5. Adapun kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas pada aspek kepegawaian antara lain meliputi:     
a. melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;     
b. menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai;     
c. menetapkan surat kenaikan gaji berkala;     
d. menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri;     
e. menetapkan surat tugas/surat perintah pegawai;     
f. menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan;     
g. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi;     
h. memberikan izin belajar;     
i. memberikan izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi ; dan     
j. mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.     

Dokumen: