SURAT EDARAN
NOMOR 2/SE/VII/2019
TENTANG
KEWENANGAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DALAM ASPEK KEPEGAWAIAN

3. lsi Surat Edaran     
 
b. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:     
10. Pengangkatan sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya.     

Dokumen: