SURAT EDARAN
NOMOR 2/SE/VII/2019
TENTANG
KEWENANGAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DALAM ASPEK KEPEGAWAIAN

2. Maksud dan Tujuan
Maksud dan Tujuan ditetapkan Surat Edaran ini yaitu:     
 
b. menentukan batas kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas.     

Dokumen: