KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G/526/V.08/HK/2020
TENTANG
PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,
KEEMPAT : Besarnya Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.